Skive Vand A/S - Renovering og separering af Viborgvej - etape 1 og 2

Hent pdf

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 05.2018 - 05.2019

Bygherre: Skive Vand A/S, Norgesvej 5, 7800 Skive

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 20.000.000,-

Skive Vand A/S - Renovering og separering af Viborgvej

For Skive Vand A/S og Skive Kommune er Munck Forsyningsledninger a/s i øjeblikket igang med renovering og separering af Viborgvej. Det er en opgave i 4 etaper, og denne reference omfatter etape 1 og 2, som er afsluttet og afleveret.

 

Opgaven omfatter i hovedtræk jordarbejder, kloak- og afvandingsarbejder, samt etablering af pumpestationer. Afvandingsarbejderne er udført i dimensionerne Ø1250 bt, og spildevandsarbejderne er i Ø600 PP. Samtidig med kloaksepareringen er der udført renovering af veje, fortov og cykelsti, herunder brolægning og asfalt for Skive Kommune.

 

Under kloaksepareringen er der sideløbende udført omlægninger og renoveringer af fjernvarmeledninger for Skive Fjernvarme under en anden kontrakt. Arbejdet har desuden omfattet håndtering af forurenet jord samt grundvandssænkning.

 

Arbejdet er udført i Skive midtby på Viborgvej, som er en stærkt trafikeret indfaldsvej til Skive by. Under udførelsen har trafikken skulle opretholdes i begge retninger, hvilket har stillet store krav til planlægning og hensyntagen til trafikafviklingen og foranstaltninger hertil. Dette planlægningsarbejde er gennemført i tæt samarbejde med myndigheder, bygherre og øvrige relevante aktører. 

 

Opgaven indbefattede, udover selve udførelsen, generelt tæt kontakt til borgere, erhvervsdrivende og myndigheder samt koordinering på tværs af flere organisationer. 

Se flere referencer