Renovering af vandledninger på Nyelandsvej nr. 65-115

Hent pdf

Kategori: Vandledninger

Periode: 11.2019 - 03.2020

Bygherre: Frederiksberg Vand A/S, Daniel Wolff mobil 3076 6132, Stæhr Johansens Vej 38-40, 2000 Frederiksberg

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 2.300.000,-

Renovering af vandledninger på Nyelandsvej nr. 65-115

Opgaven for Frederiksberg Forsyning A/S omhandler renovering af ca. 600 meter eksisterende vandledning og tilhørende stik.

Arbejdet blev udført først at rense den eksisterende støbejernsledning og der efter slipline en ny ø75 mm PE-ledning i denne. Derudover blev der renoveret stiktilslutninger. Stikledninger blev udført gravning og skydning med raketgravning.

I entreprisen indgår jord- og opbrydningsarbejder, vandledningsarbejder, smedearbejder samt bel

Trafikafvikling og koordinering med interessenter.

På strækningen af Nyelandsvej der blev renoveret ligger der udover villaer en skole. Der har fra bygherres side været fokus på at arbejdet blev udført med så lille en gene som muligt for beboer og brugere af skolen. Dette planlægningsarbejde er gennemført i tæt samarbejde med myndigheder, bygherre og øvrige relevante aktører.

Se flere referencer