Fjernvarme Horsens A/S - Transmissionsledninger på Langmarksvej

Hent pdf

Kategori: Fjernvarmeledninger

Periode: 01.2019 - 12.2019

Bygherre: Fjernvarme Horsens A/S, Endelavevej 7, 8700 Horsens, Kp.: Lars Illum Stachelhaus

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 18.000.000,-

Fjernvarme Horsens A/S - Transmissionsledninger på Langmarksvej

I 2019 udførte Munck Forsyningsledninger a/s transmissionsledninger for Fjernvarme Horsens A/S. Projektet er udført som hovedentreprise, der var udbudt som miniudbud på den rammeaftale, som Munck Forsyningsledninger har med Fjernvarme Horsens.

 

Projektet omfattede udførelse af cirka 3,2 km. transmissionsledninger i Ø500 til Ø710 på Langmarksvej i Horsens, hvoraf 1,2 km. blev udført som styret underboring, som Munck Forsyningsledningers No-Dig specialafdeling stod for.

 

Undervejs krydsede transmissionsledningen en del af Horsens Fjord, og da det ikke var muligt at lave en styret underboring her, blev den i stedet gravet under.

 

I samarbejde med Munck Havne & Anlæg blev det 47 meter lange rør gravet 2,5 meter ned under havbunden, og derefter dækket til igen. Det krævede en 6 meter bred udgravning og ekstra 14 tons svejst på røret, for at holde røret nede, og det 21 tons tunge rør ligger nu godt begravet under havbunden.

Se flere referencer