Living Development A/S - Byggemodning i Lindved

Hent pdf

Kategori: Anlægsarbejder

Periode: 12.2016 - 10.2018

Bygherre: Living Development A/S, Lindvedvej 71-77, 5260 Odense S

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 8.500.000,-

Living Development A/S - Byggemodning i Lindved

Udførelse af byggemodning for 55 bygninger, en blanding af enetages og toetagers bebyggelse.

Herunder stod Munck Forsyningsledninger a/s for:

  • 1600 lbm kloak, hovedsageligt spildevandskloak
  • Håndtering af råjord, ca. 4500 m³
  • 1100 lbm. brosten på kant
  • Etablering af 2800 m² permeabel belægning, med opbygning af drænstabil
  • Forsyningsledninger for fjernvarme, vand og el

Se flere referencer