Vejle Spildevand A/S - Afskærende ledning ved Grønlandsvej

Hent pdf

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 04.2012 - 05.2012

Bygherre: Vejle Spildevand A/S, Toldbodvej 20, 7100 Vejle

Entrepriseform: Projekt

Entreprisesum: Kr. 700.000,-

Sted: Vejle Syd, Grønlandsvej, 7100 Vejle

Vejle Spildevand A/S - Afskærende ledning ved Grønlandsvej

I foråret 2012 udførte Munck Forsyningsledninger a/s en entreprise for Vejle Kommune og Vejle Spildevand A/S. Projektet omfattede cirka 160 meter retningsbestemt (i< 20 promille) styret boring Ø200, og sætning af 2 stk. specialbrønde Ø2000 BT for henholdsvis indløbsfunktion, regulering og udløbsfunktion med en dybde på cirka 5 meter. Desuden blev der lagt cirka 220 meter Ø315 PVC-ledning og hertil sat 2 gennemløbsbrønde Ø1250 BT. 

 

Vejle Kommune havde valgt at udføre de 160 meter som retningsbestemt boring, da ledningen skulle krydse et §3-område, der var omfattet af fredning, og som sådan ikke tillod at tungt materiel opererede i terrænet. Kravene til den retningsbestemte boring var 7 ‰ fald, hvilket normalt ikke kan garanteres ved så lange boringer. Det lykkedes dog vores borefolk at gennemføre boringen, uden at der opstod lokale lunker på ledninger.

Se flere referencer