Energi Viborg Vand A/S - kloakering af fælleskloak på Lærkevej i Kølvrå

Hent pdf

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 11.2017 - 12.2017

Bygherre: Energi Viborg Vand A/S, Industrivej 15, 8800 Viborg

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 2.300.000,-

Sted: Lærkevej, Kølvrå, 7470 Karup J.

Energi Viborg Vand A/S - kloakering af fælleskloak på Lærkevej i Kølvrå

Etablering af 300 meter hoved-spildevandsledning i op til Ø250 PVC inkl. sløjfning af eksisterende ledning. Ledningerne blev primært etableret ved gravning med gravekasse og i op til 3,5 meters dybde, hvilket også gør sig gældende for hovedbrøndene. Der er sat 3 stk. Ø600 brønde og 22 stk. Ø425 PP skelbrønde.

 

Hovedparten af ledningen ligger i den smalle Lærkevej, hvor der er fortov i begge sider, som skulle holdes farbare for beboere, skraldemænd m.v. Der blev installeret cirka 300 meter stikledning i Ø160 PVC, hvoraf de 135 meter er udført med Pit-maskine (mini-boremaskine), idet flere af stikledningerne skulle føres helt ind til husene.

 

Så for at mindske graveskader i beboernes have blev denne No-Dig metode anvendt til beboernes store tilfredshed.

 

Der blev inden opstart afholdt beboerinfomøde. I forlængelse af kloakarbejderne er der udført en række forskellige anlægsarbejder, såsom fræsning af asfalt for senere genindbygning som BSG, udlægning af SGII, asfaltering af 1600 m2 samt punktreperationer af fortov samt kantsten.

 

Grønne arealer er slutteligt blevet retableret med buske, træer, beplantning samt græs.

Se flere referencer