Assens Forsyning A/S: Etablering af rent- og råvandsledning i 2018

Hent pdf

Kategori: Vandledninger

Periode: 02.2018 - 08.2018

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 8.800.000,-

Etablering af nye vandledninger

Etablering af nye vandledninger (rent- og råvandsledninger), der varierer fra Ø200 – 250 mm i diameter med en samlet
længde på omkring 20 km. Ledningsnettet udføres som gravearbejde og styret boring (No-Dig) – og omfatter i begge
tilfælde desuden tilhørende tilslutninger, ventiler m.m.

Der etableres følgende ledninger:

 • Ca. 6,2 km. ø250 mm. råvandsledning fra Ebberup Kildeplads til nyt vandværk.
 • Ca. 4,9 km. ø250 mm. råvandsledning fra Mariendal Kildeplads til nyt vandværk.
 • Ca. 1,6 km. dobbelt rentvandsledning fra nyt vandværk til rundkørslen Faaborgvej/Østre Ringvej.
 • Ca. 3,6 km. ø200 mm. rentvandsledning fra rundkørslen Faaborgvej/Østre Ringvej og til højdebeholderne dels på Faaborgvej og på til Østre Ringvej.
 • Ca. 3,6 km. ø250 mm. rentvandsledning fra nyt vandværk til Ebberup Kildeplads.
 • Etablering af tomrør med fiber langs råvandsledningerne.

Projektet omfatter følgende:

 • Jord- og retableringsarbejder
 • Ledningsarbejde, gravearbejde og styret boring (No-Dig)
 • Etablering af to sektionsmålerbrønde
 • Etablering og drift af arbejdsplads
 • Udfærdigelse af indmålinger og tegninger

Se flere referencer