Aarhus Vand A/S: Rammeaftale, nyanlæg og renovering af vandledninger

Hent pdf

Kategori: Vandledninger

Periode: 01.2022 - 12.2027

Entrepriseform: Totalentreprise (rammeaftale/ partneringaftale)

Entreprisesum: Kr. 30.000.000,-

Rammeaftale og partneringaftale for nyanlæg og renovering af vandledninger

Fra 2022 og seks år frem etablerer Munck Forsyningsledninger vandledninger for Aarhus Vand.

Rammeaftalen omkring nyanlæg og renovering af vandledninger med Aarhus Vand omfatter både projektering, indkøb og levering af rør og komponenter, jord- og belægningsarbejde, smedearbejde og indmåling.

Opgaven udføres i egenproduktion, mens projekteringen udføres af underrådgiver WSP Danmark A/S.

En stor del af opgaverne udføres via ”no-dig”-løsninger, som Munck Forsyningsledningers egen ”no-dig”-afdeling udfører. Der udføres opgaver i dimensionerne Ø32-Ø500.

Udover rammeaftalen er der indgået en partneringaftale kaldet Vandpartner 2.0. Partneringaftalen er indgået på tværs af Aarhus Vand og øvrige leverandører til Aarhus Vand herunder entreprenører, rådgivere, indmålere m.fl. For partneringaftalen er der opsat fire strategiske fokusområder: digitalisering, asset management, klimatilpasning og hele vandets kredsløb. Udover dette er der opstillet fire partnerskabsmål for hhv. digitalisering, effektivitet, bæredygtighed og forretningsgørelse. Strategierne og målene forankres i en defineret og forpligtende partnerskabskultur.  

Projekteringen og arbejdets udførelse sker efter gældende standarder indenfor DDS, kvalitet og arbejdsmiljø. Der er under aftalen særlig fokus på optimering og effektivisering af processer, metoder og arbejdsgange.

Se flere referencer