Rammeaftale med Sønderborg Fjernvarme

Hent pdf

Kategori: Fjernvarmeledninger

Periode: 02.2021 - 01.2023

Entrepriseform: Rammeaftale (fagentreprise)

Entreprisesum: Kr. 22.000.000,-

Rammeaftale med Sønderborg Fjernvarme

Fra 2021-2022 udfører Munck Forsyningsledninger en 2-årig rammeaftale for Sønderborg Varme A/S.

Rammeaftalen er udført som fagentreprise og indebærer renovering og nyanlæg af hovedledninger og flyvestik.

Det årlige omfang af rammeaftalen er renovering af ca. 200-1000m eksisterende hovedledning, nyanlæg af ca. 5-6 km hovedledning og etablering af ca. 200-350 flyvestik til private husstande.

Der er på rammeaftalen beskæftiget ca. 12-14 timelønnede og to funktionærer.

Der er i løbet af rammeaftalen bl.a. blevet udført:

  • Krydsning af Kongevej i Gråsten, udført som natarbejde
  • Krydsning af Sønderborg Landevej i Adsbøl, udført som natarbejde
  • Ad-hoc opgaver som fx udbedring af brud
  • Gaskonvertering i Adsbøl til ca. 100 boliger, afsluttes i 2022
  • Gaskonvertering i Rinkenæs til ca. 400 boliger, afsluttes ultimo 2023

Udover jord- og belægningsarbejder omfatter rammeaftalen bl.a. også kontakt og koordinering med forbrugere, borgere og myndigheder etc.

Munck Forsyningsledninger har gennem udførslen af rammeaftalen udført entreprenørprojektering i form af bl.a. forundersøgelser, indhentning af LER-oplysninger, jordanalyser, udarbejdelse af tidsplaner, indhentning af myndighedstilladelser, udarbejdelse af skilte- og afmærkningsplaner samt fotoregistrering af arbejdsarealer og ejendomme.

Se flere referencer