Rammeaftale med Kredsløb i Aarhus

Hent pdf

Kategori: Fjernvarmeledninger

Periode: 08.2020 - 12.2024

Entrepriseform: Hovedentreprise (rammeaftale)

Entreprisesum: Kr. 30.000.000,-

Rammeaftale med Kredsløb i Aarhus

Munck Forsyningsledninger har i mere end 30 år udført gravearbejde på udbygning og vedligeholdelse af fjernvarmeanlæg i hele Danmark, herunder bl.a. på rammeaftalen med Kredsløb i Aarhus.

Rammeaftalen bliver udført som hovedentreprise og omfatter jord- og belægningsarbejder samt smedearbejde i forbindelse med etablering af fjernvarmeledninger herunder både nyanlæg og renovering af distributionsnettet og transmissionsledning samt etablering af stik.

Udover strakstildelinger på rammeaftalen bliver større opgaver løbende udbudt som miniudbud. Nedenstående er udvalgte miniudbud, som Munck Forsyningsledninger har udført for Kredsløb. Projekterne har omhandlet både nyanlæg, fjernvarmerenovering af hovedledning og stik samt gaskonverteringer.

 

 Placering  Hovedledning  Stikledning  Stik  Pris
 Kolt Kirkevej  3 km  2,5 km  154  12 mio. kr.
 Vejlbytoften Etape 1+2  1,1 km  1,3 km  146  8 mio. kr.
 Vejlbytoften Etape 3  800 m  500 m  86  4,5 mio. kr.
 Jernaldervej  1,5 km  1 km  100  6,5 mio. kr.


Munck Forsyningsledninger har gennem udførslen af rammeaftalen udført entreprenørprojektering i form af bl.a. 
forundersøgelser, indhentning af LER-oplysninger, jordanalyser, udarbejdelse af tidsplaner, indhentning af myndighedstilladelser, udarbejdelse af skilte- og afmærkningsplaner samt fotoregistrering af arbejdsarealer og ejendomme. Smedearbejde er udført i underentreprise.

Se flere referencer