Sønderborg Varme, Transmissionsledning Sønderborg-Augustenborg

Hent pdf

Kategori: Fjernvarmeledninger

Periode: 11.2021 - 06.2022

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 30.000.000,-

Sønderborg Varme – Transmissionsledning fra Sønderborg til Augustenborg

I 2021-2022 har Munck Forsyningsledninger a/s etableret ca. 6 km transmissionsledning for Sønderborg Varme.

Transmissionsledningen blev etableret fra Sønderborg til Augustenborg og er lavet i forbindelse med sammenlægning af Augustenborg Fjernvarme og Sønderborg Varme for at forbinde de to forsyningsselskaber.

Transmissionsledningen går både over mark, under omfartsvejen med styret underboring, samt gennem fredskov og by, hvor den bl.a. er ført gennem en bro samt tæt op ad bebyggelse. I forbindelse med etableringen er der udført flere komplicerede krydsninger af eksisterende ledninger, herunder bl.a. krydsning af en 150 kV elledning, ø500 vandledning og en 40-bars gasledning. Den styrede boring under omfartsvejen var på ca. 2x 90m og blev udført af Munck Forsyningsledningers egen No-Dig afdeling.

Udover jord-, belægningsarbejder samt smedearbejde omfatter projektet bl.a. kontakt og koordinering med forbrugere, borgere og myndigheder etc., hvor der især har været fokus på god beboerinformation samt trafikafvikling.

Munck Forsyningsledninger har gennem udførslen af projektet udført entreprenørprojektering i form af bl.a. forundersøgelser, indhentning af LER-oplysninger, jordanalyser, udarbejdelse af tidsplaner, indhentning af myndighedstilladelser, udarbejdelse af skilte- og afmærkningsplaner samt fotoregistrering af arbejdsarealer og ejendomme.

Projektet har beskæftiget ca. 16-20 timelønnede samt 2-3 funktionærer og er udført i samarbejde med underentreprenør Østergaard Entreprise (smed).

Se flere referencer