N1: 60 kV Esbjerg by og havn

Hent pdf

Kategori: Elkabler

Periode: 09.2021 - 12.2021

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 16.000.000,-

Nedlægning af ca. 7 km 60 kV Esbjerg by og havn

Munck Forsyningsledninger har i 2021 etableret ca. 7 km 60 kV i Esbjerg by og havn. Projektet blev udført i vanskelige jordbundsforhold forhold på Esbjerg Havn og gennem Esbjerg by, hvor en del af området tidligere har været losseplads.

Projektet omhandlede blandt andet: 

 • Planlægning af opgaven, herunder gennemførelse af forundersøgelser, indhentning af LER og gravetilladelser samt andre myndighedsgodkendelser  
 • Udarbejdelse af afmærkningsplaner og koordinering med vejmyndigheder mv., herunder etablering af vejafmærkning og trafikregulering samt vedligeholdelse af dette
 • Gennemførelse af prøvegravninger, søgning og frigravning af fremmede ledninger
 • Kontakt til lodsejere
 • Sikkerhedsarbejder i forbindelse med gravearbejde og i forhold til andre entreprenører 
 • Udlægning af køreveje på dele af strækningen
 • Udførelse af styret underboring på ca. 3,8 km samt ved vejunderførelser mv. De styrede underboringer blev udført af Muncks egen No-dig afdeling
 • Gravning blev udført i åben mark/rabat/fliser og asfalt samt både med og uden gravekasser
 • Gravning af splejsehuller
 • Håndtering og nedlægning af 60 kV kabel og dækbånd
 • Opdækning og reetablering både i græs, flise- og asfaltbelægning
 • Udførelse af dokumentation og kvalitetssikring 

Hele opgaven, herunder også styrede underboringer, er udført i egenproduktion.

Se flere referencer