N1: 60 kV Haderslev - Moltrup

Hent pdf

Kategori: Elkabler

Periode: 04.2020 - 10.2020

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 3.200.000,-

Nedlægning af ca. 5,2 km 60 kV mellem Haderslev og Moltrup

Munck Forsyningsledninger etablerede i 2020 ca. 5,2 km 60 kV kabel mellem Haderslev og Moltrup. Projektet omfattede alt arbejde i forbindelse med nedgravning af 60 kV kabel.

Projektet omhandlede blandt andet: 

  • Planlægning af opgaven, herunder gennemførelse af forundersøgelser, indhentning af LER og gravetilladelse, samt andre myndighedstilladelser 
  • Udarbejdelse af afmærkningsplaner og koordinering med vejmyndigheder mv., herunder etablering af vejafmærkning og trafikregulering samt vedligeholdelse
  • Gennemførelse af prøvegravninger, søgning og frigravning af fremmede ledninger.
  • Kontakt til lodsejere
  • Udlægning af køreveje på dele af strækningen
  • Gravning i åben mark, rabat, fliser og asfalt, herunder gravning med og uden gravekasse
  • Udførelse af delstrækninger via styret underboring udført af Munck Forsyningsledningers No-Dig afdeling
  • Håndtering og nedlægning af 60 kV kabel og dækbånd
  • Udførelse af dokumentation og kvalitetssikring

Kvalitetssikring er udført efter principperne i ISO 9001, som Munck Forsyningsledningers kvalitetssikringssystem er opbygget efter. Omfanget af kvalitetssikring er blevet styret af kontrolplanen.

Se flere referencer