Energinet: Baltic Pipe - gasledning

Hent pdf

Kategori: Gasledninger

Periode: 11.2020 - 11.2022

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 1.100.000.000,-

Baltic Pipe – Gasledning

Munck Forsyningsledninger har i Joint Venture samarbejde med tyske Vorwerk og belgiske Denys, udført den fynske strækning af Baltic Pipe-gasledning for Energinet som udgør ca. 78 km. Baltic Pipe forbinder den eksisterende gasledning Europipe II mellem Norge og Tyskland, som ligger i Nordsøen, med Danmark og Polen. På dansk jord forløber gasledningen fra Houstrup Strand i Vestjylland tværs over Jylland, Fyn og Sjælland.

Joint Venture Denys-Munck-Vorwerk har i projektperioden beskæftiget op mod 400 medarbejdere på projektet herunder en stor projektorganisation med speciale inden for de forskellige discipliner. Rørledningen er hovedsagelig udført i DN900 dog på mindre strækninger DN800.

Projektet omfatter bl.a.:

 • Metodebeskrivelser, detailprojektering og planlægning
 • Grundige undersøgelser og prøvegravninger forud for arbejdet for at kortlægge blødbundsarbejder og grundvandssænkning
 • Rydning af 32 meter arbejdsbælte og etablering af adgangsveje
 • Muldafrømning af ca. 1,7 mio. m2 muld i trace
 • Frigravning, håndtering og krydsning af ca. 400 kabler og ledninger i jord
 • Identifikation, håndtering og reetablering af store mængder drænledninger
 • Krydsning af ca. 80 større og mindre veje herunder 4 større veje via HDD og 19 via Ramning
 • Krydsning af 27 vandløb herunder Odense å og Brænde å via HDD
 • Krydsning af 2 jernbaner via microtunnelering
 • Etablering af 7 ventilstationer på strækningen både anlægsarbejde og mekanisk arbejde
 • Håndtering af rør herunder transport fra rørlager pladser og oplægning i terræn.
 • Svejsning, Coating, NDT og Hydro testning
 • Ilægning af rør (lowering in)  
 • Omkringfyld med eksisterede materialer via sigtning med sigtemaskiner
 • Håndtering af grundvand
 • Krydsning af vådområder ved etablering af spunsgruber
 • Reetablering af tracé
 • As-built dokumentation
 • Landmåling

Se flere referencer