ENERGINET.DK - Naturforskønnelsesprojekt Vejle Ådal

Hent pdf

Kategori: Elkabler

Periode: 09.2014 - 10.2015

Entrepriseform: Fagentreprise

Entreprisesum: Kr. 20.000.000,-

ENERGINET.DK - Naturforskønnelsesprojekt Vejle Ådal

ENERGINET.DK med hovedsæde i Erritsø varetager driften af el-og gasnettet i Danmark.

Ved en politisk aftale blev det besluttet at kabellægge eller flytte mindre luftledningsstrækninger i 400kV nettet med henblik på at forskønne landskabet i og omkring naturfølsomme områder.

Derfor indgik ENERGINET.DK og Munck Forsyningsledninger a/s i 2014 en aftale om nedgravning af ca. 7 km 150kV samt 2 gange 7 km 400kV i det naturskønne Vejle Ådal.

Som entreprenør på projektet har det været vigtigt for os at efterkomme de myndighedskrav der er, når man arbejder i et Natura 2000 område. Ikke kun fordi det var kravene til os, men også fordi vi med projektet får erfaring i at beskytte miljø og natur, som også er vigtigt mange andre steder end i Natura 2000 områder. Projektet udføres primært som nedgravning, dog krydses størstedelen af de naturfølsomme områder samt Natura 2000 områder ved hjælp af styret underboring. Ved gravning i de naturfølsomme områder og Natura 2000 områder udføres muldafrømningen af to gange med hensyntagen til faunaens naturlige forekomster af græs og blomster. Dette gøres ved sortering af det øverste frølag fra den resterende muld.

Se flere referencer