Evida: Tønder Biogas

Hent pdf

Kategori: Gasledninger

Periode: 08.2020 - 05.2021

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 11.500.000,-

Tønder Biogas

Munck Forsyningsledninger udførte i 2020-2021 Tønder Biogas. Projektet blev udført i hovedentreprise og omfattede etablering af i alt ca. 9,9 km ø200 PEH og 2,2 km dobbeltledning af ø160 PEH, samt etablering af fundament til kompressorstation.

Projektet omhandlede bl.a.:

 • Gennemførelse af forundersøgelser, herunder indhentning af LER og gravetilladelse
 • Udarbejdelse af afmærkningsplaner og koordinering med vejmyndigheder mv., herunder også trafikafvikling og trafiksikring af byggepladsen (gravning langs trafikeret vej)
 • Gennemførelse af prøvegravninger, søgning og frigravning af fremmede ledninger
 • Fotodokumentering af arealer før opstart og efter endt arbejde
 • Kontakt til lodsejere
 • Etablering og afrigning af skurby og depotarealer
 • Etablering af rørgrav med og uden gravekasse
 • Svejsearbejder og rørhåndtering, svejsning af gasførende rør samt retablering og belægningsarbejder
 • Opbygning og montering af afgangsrørstykke fra BMR-station
 • Opbygning og montering af til- og afgangsrørstykke fra kompressorer og MMR-station
 • Klargøre område ved eksisterende BMR-station til opstilling af Mini-M/R-station
 • Støbning af fundament til MMR-station
 • Trykprøvning
 • Grundvandssænkning

Herudover blev en del af arbejdet udført som styret underboring. Der blev udført 29 stk. styrbare underboringer med Ø355 SDR11 og SDR17 B-rør i alt ca. 3,9 km. De styrede underboringer blev udført af Muncks egen ”No dig”-afdeling.

Se flere referencer