Silkeborg Forsyning A/S - Distributionsnet Funder

Hent pdf

Kategori: Fjernvarmeledninger

Periode: 07.2013 - 12.2013

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 19.000.000,-

Silkeborg Forsyning A/S - Distributionsnet Funder

I samarbejde med Silkeborg Forsyning A/S og firmaet Rambøll har Munck Forsyningsledninger a/s gravet 12 km. fjernvarme i byen Funder uden for Silkeborg.

Området er et såkaldt gaskonverteringsområde, det vil sige at ejendommene i området konverterer deres nuværende varmekilde til fjernvarme.

Det specielle ved dette område er, at Silkeborg Kommune har vedtaget forsyningspligt, hvilket vil sige at den enkelte beboer har pligt til at tilslutte sig fjernvarmenettet inden for en given periode.

Da der endnu ikke er forbindelse imellem området i Funder og varmecentralen i Silkeborg, bliver det varme vand i Funder leveret fra en midlertidig central, opstillet i byen, og denne bruger gas som opvarmningskilde.

Anlægsfasen har på dette projekt været ganske kort, 5 måneder. I alt er der gravet ca. 12 km. tracé.

På opgaven har der været beskæftiget ca. 30 medarbejdere, fordelt på smede og entreprenører. 2 byggeledere, en formand, en teknisk assistent og en projektleder har været fast tilknyttet projektet

Se flere referencer