Omlægning af kloakledninger i Sandkrogen

Hent pdf

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 03.2015 - 11.2015

Bygherre: Nordvand A/S, Arne Christensen, Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte

Rådgiver: Niras, Sortemosevej 19, 3450 Allerød

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 6.500.000,-

Omlægning af kloakledninger i Sandkrogen

For Nordvand etableres nyt separatsystem med regnvandsledning og dybere spildevandsledning i vejen og stikledninger ind til de enkelte ejendomme i Sandkrogen. Den ældre afløbsledning (fællessystem) inde på parcellerne afproppes og eksisterende brønde sløjfes.

 

Kloakarbejderne omfatter:

 

Etablering af 450 m fælleskloakledning i dimension ø200-ø400 pp, 375 m regnvandsledning i dimension ø200-ø400 pp, 60 stk. spildevandsstikledninger til parceller, inkl. skel-brønde ø315 samt 35 stk. regnvandsstik til parceller og vejbrønde.

 

Desuden sætning af 30 stk. hovedbrønde i dimension ø600 pp og ø1250 bt, samt strømpeforing af 20 m fælleskloakledning i dimension ø150 bt.

 

Da arbejdet også foregår i beboernes private haver, er der særlig fokus på at skabe tryghed for beboerne i processen. Dette sker via informationsmøder, nabobreve og personlig dialog.

Se flere referencer