Separering af vand og spildevand, Kølstrup/Kertinge

Hent pdf

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 03.2015 - 10.2015

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 12.000.000,-

Separering af vand og spildevand

Landsbyen Kølstrup-Kertinge består af 273 husstande, hvor der inden separeringsprojektet var et fællessystem med blandet regn- og spildevand. Da det eksisterende system ikke har kunnet håndtere de stigende regnmængder, har der ofte været overløb til den nærliggende fjord.

 

Separeringsprojektet består af adskillelse af regn- og spildevand ved nyanlæg af et regnvandssystem og sliplining af eksisterende fællesledning til nyt spildevandssystem. De nye regnvandsledninger er udført ved gravning og i stort omfang ved promilleboringer for at skåne de gamle bygninger i landsbyen og for at opretholde den daglige trafik.

 

Spildevandsledningerne sliplines i den gamle fællesledning, som efterfyldes med skumbeton, hvor hulrum er større end 50 mm. Som en del af projektet er sat 3 større bygværker med separat sandfangsbrønd, olieudskiller samt samlebrønd med kontraklap. Disse er i dim. ø2500-ø3000 mm.

 

Projektet er afviklet i et aktivt samarbejde mellem Munck Forsyningsledninger a/s og Kerteminde Forsyning med stor grad af borgerinddragelse gennem informationsmøder, løbende info på mail til borgerne samt “åben skurvogn”, som beboerne flittigt har benyttet sig af.

Se flere referencer