Ledningsrenovering af Islevbrovej

Hent pdf

Kategori: Fjernvarmeledninger

Periode: 06.2016 - 07.2016

Bygherre: Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning, Rødovre parkvej 150, 2610 Rødovre

Rådgiver: COWI A/S, Jens Chr. Skous Vej 9, 8000 Århus C

Jord-, beton-, belægnings-, smede- og montagearbejder ved opgradering af eksisterende ledninger

Opgraderingen består af eksist. DN125 enkeltrør, der skal opgraderes til DN150 Twin rør af typen serie 3. Det ny ledningstrace placeres i modsatte side af vejen i forhold til de eksist. ledninger.

Der skal således laves omkoblinger af eksisterende stikledninger til den nye hovedledning.

Ledningsanlægget, der er beregnet til et driftstryk på max. 10 bar(g) og en driftstemperatur på max. 100° C, udføres af præisolerede fjernvarmerør.

Se flere referencer