Etablering af fjernvarmeledninger i Hallandsparken

Hent pdf

Kategori: Fjernvarmeledninger

Periode: 06.2017 - 10.2017

Bygherre: Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a., Malervej 7, 2630 Taastrup

Rådgiver: Damgaard Rådgivende Ingeniører, Algade 43, 4000 Roskilde

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 5.900.000,-

Etablering af fjernvarmeledninger i Hallandsparken

Høje Taastrup Fjernvarme etablerer nye fjernvarmeledninger i Hallandsparken, der derved overgår til at blive direkte fjernvarmeforsynet fra Høje Taastrup Fjernvarme. Hallandsparken har tidligere været forsynet med fjernvarme fra nabobebyggelsen.

Ledningsanlægget, der er beregnet til et driftstryk på max. 10 bar(g) og en driftstemperatur på max. 85°C, udføres i præisolerede fjernvarmerør i Serie 3 med lækagealarm og alarmudtag i skabe.

MF udfører alle arbejder i hovedentreprise bestående af jord-, beton- samt rørarbejde, excl. rørleverancen, som ligger hos bygherre.

Smede- og rørarbejdet blev udført af Østergaard Entreprise A/S som underentreprenør til Munck Forsyningsledninger a/s. Munck Forsyningsledninger a/s og Østergaard Entreprise A/S har over de sidste mange år koordineret og udført adskillige fjernvarmeopgaver sammen.

Arbejdet udføres i tæt, lav bebyggelse, og eneste adgangsvej til arbejdsområdet er små stier. Derfor udføres alt arbejdet med små gravemaskiner og dumpere. Der bliver udført 1.200 m. trace i DN200-DN400.

Der føres nye fjernvarmestik ind i 113 boliger, hvilket kræver en del planlægning og logistik samt godt samarbejde med beboere, ejerforeningen, bygherre og rådgiver.

Se flere referencer