Horsedammen Bassin fase 2

Hent pdf

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 04.2017 - 07.2017

Bygherre: HOFOR Forsyningsledninger, Vand og Spildevand, Ørestads Boulevard 35, 2300 København S

Rådgiver: Niras A/S, Sortemosevej 19, 3450 Allerød

Entreprisesum: Kr. 2.800.000,-

Der er i denne entreprise udført et forsinkelsesbassin, som er en del af en overordnet plan for klima- og skybrudssikring i området. Forsinkelsesbassinet placeres og kobles til eksisterende regnvandsledninger som tidligere er etableret i Grønnedammen. Projektet indeholder:

  • Udførelse af opbrydning og retablering af asfalt og belægninger i mindre omfang.
  • Muldafrømning og deponering af 600 m3 muld samt genudlægning.
  • Udgravning af ca. 4000 m3 råjord hvoraf de ca. 1800 m3 skal genindbygges over tunnelfaskiner. 
  • Etablering af 268 lbm tunnelfaskiner som ”Milfort AT-4500” herunder omkringfyldning med ca. 1150 m3 vaskede stenskærver 20-50 mm, som pakkes ind i geotekstil.
  • Tilslutning til eksisterende anlæg med ø600 mm PP, sætning af ø425 mm PP rensebrønde og lægning af mindre strækninger med ø160 og ø200 mm PP samt ø150 mm fuldslidsede drænrør.

Se flere referencer