Sanering af Dagmarsgade - Ringsted

Hent pdf

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 05.2017 - 11.2017

Bygherre: Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning A/S, Bragesvej 18, 4100 Ringsted

Rådgiver: Orbicon A/S, RIngstedvej 20, 4000 Roskilde

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 10.000.000,-

Sanering af Dagmarsgade - Ringsted

Entreprisen omhandler renovering af Dagmarsgade, så den fremtræder som en ny vej med fortove og cykelstier. Samtidig med vejprojektet udføres en kloakseparering samt udskiftning af vand- og fjernvarmeledningerne. At opgaven indeholder forskelligartede ledningsarbejder, der er blevet udført samtidig, har stillet særdeles høje krav til en stram projektstyring og koordinering med bl.a. leverandører og lodsejere mfl. langs tracéet.

 

Mere konkret indeholder entreprisen følgende arbejder:

 

 • Opbrydningsarbejder
 • Trafikregulering
 • Etablering af hovedledninger med tilhørende brønde inkl. ny vejafvanding og dræn
 • Etablering af stikledninger og skelbrønde
 • Tilslutning af eksisterende stikledninger til nye spildevandstikledninger
 • Sløjfning og/eller afpropning af kloakledninger samt sløjfning af brønde der tages ud af drift
 • Midlertidige omkoblingsarbejder mellem nyt og eksisterende system
 • Jord- og gravearbejder for nye vand, kloak og fjernvarmeledninger samt for nye vejkasser
 • Rørarbejder ved fjernvarmeledninger
 • Etablering af nye vej-, cykelsti- og fortovsvejkasser
 • Sætning af kantsten, etablering af fortove samt brolægningsarbejder
 • Asfaltering af vej og cykelstier inkl. asfaltramper
 • Afmærkning, skiltning mv.
 • Koordinering med bygherreleverancer

Se flere referencer