TVIS - Etablering af 1,6 km transmissionsledning

Hent pdf

Kategori: Fjernvarmeledninger

Periode: 08.2013 - 12.2013

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 6.000.000,-

TVIS - Etablering af 1,6 km transmissionsledning

Med TVIS som bygherre har Munck Forsyningsledninger a/s varetaget hovedentreprisen i forbindelse med anlægget af en 1,6 km lang transmissionsledning fra TVIS central til et nyt forsyningsområde under Fredericia Fjernvarme a.m.b.a.

Den 1,6 km lange ledning er lavet som enkeltrør med dimensionerne Ø 273 / 450.

Ledningen er lavet som ”koldforlagt”, og på fremløbssiden er der indbygget 12 stk. engangskompensatorer for at optage spændinger.

Der er 65 løbende meter lagt i en dybde af 3 meter med gravekasse, og der er foretaget styret underboring på 48 meter med foringsrør.

Alle svejsninger er klasse 4, og der er foretaget 100 % røntgen.

Ledningen er trykprøvet med 37 bar, og kører med et tryk på mellem 18 og 25 bar, når denne er i drift. Fremløbstemperaturen på ledningen er nominel 125 grader.

Se flere referencer