Tryksat kloakering - en spidskompetence i Munck

Hent pdf

Kategori: Tryksat kloakering

Periode: 01.2002 - 12.2018

Entrepriseform: Rammeaftaler – Partnering - Totalentrepriser – Hovedentrepriser – Indkøbsaftaler (for pumpeleverance

Specialister i tryksat kloakering af:

  • Ejendomme i det åbne land
  • Sommerhusområder
  • Kolonihaver

Gns. omsætning: 50 mio. DKK / år 


Erfaring og ekspertise


Siden Munck Forsyningsledninger a/s i 2002 udførte det første projekt for tryksat kloakering for VandCenter Syd, har vi med udgangen af 2018 etableret over 12.000 anlæg (LPS mini-pumpestationer) overalt i Danmark – med yderpunkterne Bornholm og Grønland. Størsteparten er ejendomme i det åbne land og sommerhusområder, men også over 300 havelodder i kolonihaveforeninger.


Opgaverne spænder over de fleste kendte entrepriseformer med hovedvægten på totalentrepriser, hvor Munck Forsyningsledninger a/s både udfører anlægsarbejderne og er pumpeleverandør.


Grundet den store volumen kan vores medarbejdere arbejde fuld tid på denne type projekter, hvorignnem vi har opnået stor erfaring og ekspertise – med fokus på korrekt og positiv lodsejerhåndtering. 


Udførelse
Installering af det tryksatte ledningsnet kan udføres på forskellig vis. Faktorer som topografiske og jordbundsmæssige forhold, terræn, grundvandsstand og underlag (fx grundfjeld på Bornholm) er med til at afgøre valget af udførelsesmetode. Munck anbefaler overordnet set en blanding af pløjning og styret boring; pløjning, hvor trykledningen kan placeres i markareal, og styret boring, hvor ledningen placeres i offentligt areal (evt. rabat).

 

Munck har egen boreafdeling med udstyr til udførelse af styret boring og pløjning. Her besiddes 7  boremaskiner og grej til pløjning med traktor med vibrationsplov samt en lastbilmonteret spilplov.  Ipløjning af trykledninger er en hurtig udførelsesmetode, og der kan anlægges mange meter ledning hver dag på baggrund af begrænset forberedelse når ledningerne placeres i markareal.

 

Specielt vores traktor med vibrationsplov giver Munck en unik fleksibilitet, da vi med denne på de helt små stræk kan udføre pløjning til en lavere omkostning. Dette har hidtil, især i tæt samarbejde med Vandcenter Syd, gjort det muligt at optimere udførelsen og fremdriften.

 

Vi har, som det fremgår af Danmarkskortet på forsiden, udført tryksat kloakering (markeret ved grønne og røde områder) i store dele af landet. Herunder nævnes et udsnit af vores kunderne gennem årene:

 

Vandcenter Syd (Odense og Nordfyn)

2207 ejendomme

Pumpeelev. og anlægsarbejde

BlueKolding (Kolding)

1603 ejendomme

Pumpelev. og anlægsarbejde

Samn (Horsens og Odder)

574 ejendomme

Pumpeelv. og anlægsarbejde

Provas (Haderslev)

507 ejendomme

Pumpeleverance

Århus Vand

489 ejendomme

Pumpeleverance

Guldborgsund

473 ejendomme

Pumelev. og anlægsarbejde

Vejle

331 ejendomme

Pumpelev. og anlægsarbejde

Middelfart

315 ejendomme

Pumpelev. og anlægsarbejde

Hillerød

297 ejendomme

Pumpelev. og anlægsarbejde

Fredericia

295 ejendomme

Pumpelev. og anlægsarbejde

HTK Forsyning (Høje-Taastrup)

291 ejendomme

Pumpelev. og anlægsarbejde

Novafos (Allerød og Rudersdal)

269 ejendomme

Pumpelev. og anlægsarbejde


Pumpeleverance


Munck Forsyningsledninger a/s har egen forhandling i Danmark af det verdensomspændende LPS-trykafløbs system. Gennem vores forhandling af LPS-systemet har vi opnået stor erfaring og ekspertise i projektering, dimensionering, etablering og servicering af pumpesystemet. På vores moderne værksted i Odense servicerer vi med uddannet personale pumperne, dette inklusiv en 24 timers vagtordning.


Nye fokusområder: Sommerhuse og kolonihaver


Med den gradvise opfyldelse af Folketingets lov fra 1997 om ”forbedret spildevandsrensning fra beboelser i det åbne land”, er myndighedernes fokus nu rettet mod tilsvarende krav til sommerhusområder og kolonihaver. Gennem de senere år er der sket en betydelig vækst i helårsbeboelse i både sommerhuse og ikke mindst kolonihaver. Dermed øges også risikoen for forurening af grundvandet fra disse beboelsestyper, hvis der ikke sikres mod uønsket nedsivning af spildevand pga. manglende kloakering.


Munck Forsyningsledninger a/s er på forkant med tryksatte løsninger til sommerhuse og kolonihaver, idet vi allerede nu har udført en række projekter, bl.a.: Sommerhusområderne ”Storkenhøj” ved Bogense, ”Elvighøj” og ”Hejls” ved Kolding samt kolonihaveforeningerne ”HF Brønshøjholm” i Brønshøj og ”Hørsholm HF” i Hørsholm.

Se flere referencer