Rammeaftale for kloakreparationer m.v. for BlueKolding A/S

Hent pdf

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 05.2016 - 05.2018

Bygherre: Blue Kolding A/S (Steffen M. Holm: stmh@bluekolding.dk), Kolding Åpark 3, 6000 Kolding

Entrepriseform: Rammeaftale

Entreprisesum: Kr. 6.500.000,-

Kloakreparationer m.v. for BlueKolding A/S

Rammeaftalen består af beredskab til løbende reparation af kloakledninger og brønde m.v. samt udførelse af kloakarbejder i forbindelse med mindre lokale byggemodningsarbejder.

Det årlige volumen ligger på:

  • 200 sager, hvoraf ca. 30 % er akutte
  • Reparationer 2 – 3 mill. kr.
  • Byggemodning 0,5 – 1,0 mill. kr.
  • Oprensning af aflastningsbassiner 0 – 0,5 mill. kr.

Den overvejende del af reparationerne har akut karakter. Det vil sige, at BlueKolding gør brug af Muncks beredskab til øjeblikkelig opsætning af nødvendig afspærring og anden sikring. Reparationen igangsættes hurtigst muligt under respekt for områdets klassifikation og skadens karakter.

Se flere referencer