Energi Fyn Net A/S, etablering af 60kv på Næsbyvej - Klosterbakken

Hent pdf

Kategori: Elkabler

Periode: 04.2014 - 10.2014

Bygherre: Energi Fyn A/S, Sanderumvej 16, 5250 Odense SV

Entrepriseform: Underhåndsbud

Entreprisesum: Kr. 4.800.000,-

Etablering af 60kv i indre by, Odense

Munck Forsyningsledninger har etableret 60Kv fra Næsbyvej ved havnen og ind til 60/10 stationen på Klosterbakken. Strækningen er i alt ca. 2000 meter. Traceet bød på store udfordringer både trafikalt og pladsmæssigt.

En del af strækket blev etableret ved hjælp af styret underboring. Dette gjorde sig bl.a. gældende under jernbanearealet, hvor der blev underboret 12 spor. Alle boringer er foretaget med Muncks egne maskiner.

Arbejdet omfatter:

  • Stripning af kabler
  • Diverse opgravninger for kabeltræk
  • Grubber for styret boring
  • Kabeltræk
  • Reetablering af flise og granit belagte arealer (egne brolæggere)
  • Bentonitfyldning af kabelrør for varmeledning
  • Styret underboring ved kryds og under baneareal

Se flere referencer