Nyudstykning i Egtved

Hent pdf

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 04.2017 - 06.2017

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 1.800.000,-

Sted: Byggemodning, Koldingvej 63, Egtved

BlueKolding A/S - nyudstykning i Egtved

Munck Forsyningsledninger a/s etablerede for BlueKolding A/S spildevandskloakering af en nyudstykning på 36 grunde beliggende ved Egtved. Ledningerne blev primært etableret ved gravning både med og uden gravekasse, og i optil 3 meters dybde, hvilket også gør sig gældende for hovedbrøndene.

 

Der blev ført spildevandsstik ind til den enkelte grund, og der blev afsluttet med skelbrønde, kegle og dæksel. I forbindelse med etablering af hovedkloakken blev der afrømmet muld og råjord for kommende vejkasse. Overskudsjord blev bortskaffet til lokal modtager. Projektet omfattede følgende:

 

  • 850 meter hovedspildevandsledning i Ø200 PVC
  • 300 meter stikledning i Ø160 PVC
  • 5 stk. Ø1250 bt brønde
  • 11 stk. Ø600 PP brønde
  • 37 stk. Ø425 PP skelbrønde
  • Afgravning og bortkørsel af 2300 m3 muldjord

Se flere referencer