HMN Naturgas - nedgravning mellem Hundslund og Gjesing

Hent pdf

Kategori: Gasledninger

Periode: 10.2013 - 11.2013

Entrepriseform: Rammeaftale

Entreprisesum: Kr. 2.300.000,-

Nedgravning af 11 km. naturgasledning for HMN

I forbindelse med omlægning fra olie til naturgas fik Munck Forsyningsledninger a/s fik til opgave for HMN Naturgas, at grave en 125 mm transmissionsledning ned fra Hundslund til Gjesing Mejeri.

Størstedelen af arbejdet blev udført som åben grav i markareal, men visse delstræk blev udført som styret underboring og nedgravning i lettere bebygget område.

Strækningen er på 11 kilometer og Munck Forsyningsledninger a/s havde gennemsnitlig 4 mand til at udføre arbejdet.

Se flere referencer