En fremtid i Munck?

Vil du være med til at udvikle fremtidens infrastruktur – både nationalt og internationalt?

Munck Forsyningsledninger

- fordi infrastruktur skaber værdi
Om Munck Forsyningsledninger

Munck Forsyningsledninger kan lave det hele indenfor vandforsyning, og vi gør det med så få gener for trafik og beboere som muligt. Vi har de sidste mange år haft rammekontrakter med flere kommuners vandforsyning, derudover har vi udført utallige hoved-, total-, og fagentrepriser på området.

  • Nyanlæg af hovedledning, stik og ventiler ved brug af traditionel gravning, pløjning og kædegravning.
  • Renovering af hovedledninger og stik i alle størrelser ved brug af bursting / cracking, styret underboring og sliplining.
  • Udskiftning og vedligeholdelse af ventiler. 
  • VVS-autorisationskrævende arbejder, udarbejdes af autoriserede samarbejdspartnere.
  • 24-timers vagtordning ved lækager.

 Munck Forsyningsledninger er certificeret i henhold til:

  • ISO 14001 (Miljø)
  • DS/OHSAS 18001 (Arbejdsmiljø)

Derudover er en række medarbejdere uddannet indenfor ”Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed” (DDS).

 

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

10

MAJ

Attraktive erhvervsgrunde udbydes til salg

Ved Hjulby-afkørslen 5 km vest for Nyborg sælges attraktive erhvervsgrunde i ny udstykning. Byggemodningen er i fuld gang, og her bliver mulighed for at erhverve grunde til mange formål og i arealstørrelser fra 5.000 m2.

15

APR

Flygtninge i Munck

Munck har igangsat en særlig indsats for ansættelse og integration af flygtninge

Flere Nyheder