Munck Forsyningsledninger

Kloakering af kolonihaver og sommerhuse

Der er i de seneste år sat forøget fokus på forureningsrisikoen af grundvandet fra kolonihaver og sommerhusområder, hvor den manglende kloakering resulterer i uønsket nedsivning af spildevand.

 

Munck har et gennemprøvet og miljørigtigt system til løsning af problemstillingen: Tryksat kloakering med LPS-systemet, som sikrer, at alt spildevand bringes gennem tætte ledningsanlæg til rensningsanlæg.

 

   

 

For kolonihaver er der ydermere det perspektiv, at traditionel kloakering ved gravitation ofte indebærer, at haveforeningen og de enkelte lodder i anlægsfasen bliver ufremkommelig – veje, stier, hække og havelodder lider store skader ved opgravningsløsning.

 

Munck har med stor succes kloakeret adskillige kolonihave-foreninger med vort LPS-system ved anvendelse af stor grad af styret boring, hvorved opgravninger holdes på et minimum. Ofte etableres nyt frostfrit drikkevands-system samtidig med spildevandskloakeringen – alt sammen uden de store gravegener.

 

Nominering til Årets No-Dig pris 2009

 

  Se nominering

 

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

17

AUG

Munck Forsyningsledninger A/S overtager Entreprenørfirmaet Ollerup A/S

Munck tilkøber flere kompetencer inden for anlæg og kloak

7

AUG

Konklusion på intern undersøgelse

Munck har overholdt alle regler i forbindelse med udbud fra Ewii/Trefor

->  Se alle nyheder