Munck Forsyningsledninger

Vandledninger

Munck Forsyningsledninger kan lave det hele indenfor vandforsyning, og vi gør det med så få gener for trafik og beboere som muligt. Vi har de sidste mange år haft rammekontrakter med flere kommuners vandforsyning, derudover har vi udført utallige hoved-, total-, og fagentrepriser på området.

  • Nyanlæg af hovedledning, stik og ventiler ved brug af traditionel gravning, pløjning og kædegravning.
  •  Renovering af hovedledninger og stik i alle størrelser ved brug af bursting / cracking, styret underboring og sliplining.
  •  Udskiftning og vedligeholdelse af ventiler. 
  •  VVS-autorisationskrævende arbejder, udarbejdes af autoriserede samarbejdspartnere.
  •  24-timers vagtordning ved lækager.

 

 

 Munck Forsyningsledninger er som entreprenør blevet certificeret til ”Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed” (DDS).

 

Hent faktaark

  Vandledninger

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

7

JUL

Attraktive erhvervsgrunde udbydes til salg

Fik du set mulighederne fra luften? Kom med på en flyvetur

5

MAJ

Odense Letbane

Munck får rolle i anlæggelsen af Odense Letbane

->  Se alle nyheder