Vandledninger

Munck Forsyningsledninger kan lave det hele indenfor vandforsyning, og vi gør det med så få gener for trafik og beboere som muligt. Vi har de sidste mange år haft rammekontrakter med flere kommuners vandforsyning, derudover har vi udført utallige hoved-, total-, og fagentrepriser på området.

  • Nyanlæg af hovedledning, stik og ventiler ved brug af traditionel gravning, pløjning og kædegravning.
  •  Renovering af hovedledninger og stik i alle størrelser ved brug af bursting / cracking, styret underboring og sliplining.
  •  Udskiftning og vedligeholdelse af ventiler. 
  •  VVS-autorisationskrævende arbejder, udarbejdes af autoriserede samarbejdspartnere.
  •  24-timers vagtordning ved lækager.

 

 

 Munck Forsyningsledninger er som entreprenør blevet certificeret til ”Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed” (DDS).

 

Hent faktaark

  Vandledninger

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

19

FEB

Munck Forsyningsledninger indgår nye rammeaftaler om fjernvarme i Århus

Munck Forsyningsledninger a/s kommer ikke til at mangle arbejde i Århus-området de kommende år. Her vil selskabet nemlig være beskæftiget på hele to rammeaftaler for AffaldVarme, Aarhus.

->  Se alle nyheder