Munck Forsyningsledninger

Fjernvarmeledninger

Fjernvarme - når overskudsvarme bliver til miljørigtig energi

 

Siden de første fjernvarmeledninger for et par generationer siden blev etableret i landet, har der været en rivende udvikling på området. Munck Forsyningsledninger er veletableret i Danmark på dette område, og med årelang skoling i branchen arbejder vi med såvel rammekontrakter som store og små entrepriser.

 

Over 60% af de danske boliger opvarmes med fjernvarme, som er en miljkøvenlig anvendelse af overskudsvarme fra kraftværker mv. Munck Forsyningsledninger renoverer, udskifter og fornyer eksisterende rør med præisolerede rør til sikring af den bedst mulige energiudnyttelse.

 

 

Vi udbygger ledningsnettet med nyanlæg af hovedledninger, stik og brønde, så nye udstykninger rundt om i landet kan blive forsynet med fjernvarme. Derudover praktiserer vi også vagtordninger, hvor vi reparerer lækager og brud samt udskifter store som mindre brønde.

 

Munck Forsyningsledninger renoverer, udskifter og fornyer eksisterende rør med præisolerede fjernvarmerør således at ledningsnettet bliver stabilt og tidssvarende. Vi er specialister på området og er bestandigt på forkant med udvikling og færdigheder indenfor faget.

 

Hent faktaark

  Fjernvarmeledninger

 

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

7

JUL

Attraktive erhvervsgrunde udbydes til salg

Fik du set mulighederne fra luften? Kom med på en flyvetur

5

MAJ

Odense Letbane

Munck får rolle i anlæggelsen af Odense Letbane

->  Se alle nyheder