Munck Forsyningsledninger

TREFOR - Kirkebakken i Vejle - etablering af transmissionsledning

TREFOR - Kirkebakken i Vejle - etablering af transmissionsledning

På Kirkebakken i Vejle Øst ligger der offentlige institutioner som skole, sportshal og børnehave. Derudover er der en kirke, et sognehus og ikke mindst almindelig beboelse.

 

En stor del af disse havde et ønske om at konvertere fra gas og andre fossile brændstoffer til den mere miljørigtige fjernvarme.

 

TREFOR Varme A/S fik opgaven at levere fjernvarmen ud til de nye kunder, og Munck Forsyningsledninger a/s har forestået jordentreprisen af den 700 meter lange transmissionsledning, som er i dimensionen Ø 219 Twin.

 

Etablering af ledningen har været en stor udfordring, da der på stedet ikke er meget plads, og kravet fra Vejle Kommune har været at opretholde trafikken som normalt, da Kirkebakken ligger på en busrute, samtidig med at færdselsforholdene for trafikanter til de nævnte institutioner skulle forblive sikre. Som følge heraf foregik en del af arbejdet om natten.

 

Tilbageskæring og afretning til asfalt blev udført med en Witgen 2200 fræser, hvilket gav et minimalt tidsforbrug på udlægning.

Hent pdf

Kategori: Fjernvarmeledninger

Periode: 01.2013 - 04.2013

Entrepriseform: Rammeaftale

Entreprisesum: Kr. 1.100.000,-

Afdeling: Region Jylland

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

2

OKT

Munck-elever dimitterer med udmærkelse

Fire elever fra Munck Forsyningsledninger bestod torsdag d. 27/9 deres uddannelse som anlægsstruktører fra AMU Fyn - tre af eleverne med en særlig udmærkelse for deres indsats.

11

APR

Opkøb skaber attraktive elevpladser

Med opkøbet af Entreprenørfirmaet Ollerup A/S tilbage i oktober har Munck Forsyningsledninger a/s oprustet på anlægskompetencerne. Dét giver både bedre og flere muligheder for elevforløb.

->  Se alle nyheder