Munck Forsyningsledninger

Odense Kommune, Kochsgade, etablering af cykelsti og nyt fortov.

Anlægsarbejdets forskellige faser

Projektet indeholdt arbejder med rydning, op- og nedbrydning, jordarbejder, afvandingsarbejder, arbejder med bundsikring og stabile grusbærelag, asfalt- og belægningsarbejder samt levering og sætning af kantsten. Samtlige processer tilhører i MF’s kerneydelser, og opgaverne blev løst af erfarne medarbejdere med stærke kompetencer inden for de forskellige felter.

For at sikre, at samtlige elementer i nyanlægget, herunder faldforhold, længder, bredder og dybder, blev etableret præcist både horisontalt og vertikalt, benyttede MF sig af egen totalstation for afsætning og dertil uddannet personale. Op- og nedbrydning af materialer foregik miljørigtigt med genindbygning af alle egnede materialer, og de overskydende materialer kørtes til godkendt deponi. De optagne Hasle-klinker blev palleteret og kørt i depot for senere brug i bymidten. Nye kantsten blev leveret i henhold til kommunens etiske krav til naturstensprodukter.

Afvandingsarbejder, herunder levering og sætning af nye rendestensbrønde, blev udført af MF’s egne certificerede kloakmestre. Under opbygningen blev alle bærelag udskiftet (BG og SG), og asfaltarbejderne blev udført af hhv. MF og Munck Asfalt fra egne asfaltfabrikker. MF udførte de øvrige belægningsarbejder med egne brolæggere og struktører, idet MF er godkendt til og uddanne såvel struktører som brolæggere gennem lærlingeforløb. Alle arbejder i grønne arealer blev desuden udført af MF’s egne anlægsgartnere.

Hent pdf

Kategori: Anlægsarbejder

Periode: 04.2013 - 09.2013

Bygherre: Odense Kommune, Hans Andersen, hala@odense.dk - 66131372, Nørregade 36 , 5000 Odense C

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 2.100.000,-

Afdeling: Fyn

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

2

OKT

Munck-elever dimitterer med udmærkelse

Fire elever fra Munck Forsyningsledninger bestod torsdag d. 27/9 deres uddannelse som anlægsstruktører fra AMU Fyn - tre af eleverne med en særlig udmærkelse for deres indsats.

11

APR

Opkøb skaber attraktive elevpladser

Med opkøbet af Entreprenørfirmaet Ollerup A/S tilbage i oktober har Munck Forsyningsledninger a/s oprustet på anlægskompetencerne. Dét giver både bedre og flere muligheder for elevforløb.

->  Se alle nyheder