Munck Forsyningsledninger

Fjernvarme Fyn - Rammeaftale for anlægsarbejder

Siden 2009 har Munck Forsyningsledninger a/s (MF) udført anlægsarbejde for Fjernvarme Fyn i forbindelse med etablering og renovering af fjernvarme. Arbejdet er primært blevet udført i Odense Kommune og ofte i bynære miljøer med stærkt trafikerede veje. Under hele entreprisens forløb har MF haft et tæt og velfungerende samarbejde med både bygherre, vejmyndighed, fagentreprenører, ledningsejere, lodsejere samt borgere og øvrige berørte interessenter. I løbet af rammeaftalen har MF har med sin mangeårige erfaring, lokale forankring og unikke kompetencer leveret driftsikre anlægsarbejder af høj kvalitet i området, og som Fyns største entreprenør vil Munck Gruppen med sin strømlinede projektorganisation også i fremtiden kunne garantere en tilfredsstillende gennemførelse af infrastrukturprojekter i Odense Kommune.

Anlægsarbejdet øvrige faser MF’s fortløbende arbejder for Fjernvarme Fyn omfatter nogle af firmaets kernekompetencer, såsom rydning, op- og nedbrydning, jordarbejder, afvandingsarbejder, arbejder med bundsikring og stabile grusbærelag samt asfalt- og belægningsarbejder. Op- og nedbrydning af materialer foregår miljørigtigt med genindbygning af egnede materialer. Afvandingsarbejder foregår med certificerede kloakmestre. Alle bærelag udskiftes (BG og SG), og asfaltarbejder udføres af hhv. af MF og Munck Asfalt fra egne asfaltfabrikker. MF råder endvidere over interne struktører og brolæggere, og desuden uddanner MF selv både struktører som brolæggere gennem særlige lærlingeforløb. Gartnerarbejder på både offentlige arealer og hos lodsejere udføres endvidere af MF’s egne anlægsgartnere.

Hent pdf

Kategori: Fjernvarmeledninger

Periode: 03.2009 - 03.2017

Bygherre: Fjernvarme Fyn A/S , Billedskærervej 7, 5230 Odense M

Entrepriseform: Rammeaftale

Entreprisesum: Kr. 480.000.000,-

Afdeling: Fyn

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

2

OKT

Munck-elever dimitterer med udmærkelse

Fire elever fra Munck Forsyningsledninger bestod torsdag d. 27/9 deres uddannelse som anlægsstruktører fra AMU Fyn - tre af eleverne med en særlig udmærkelse for deres indsats.

11

APR

Opkøb skaber attraktive elevpladser

Med opkøbet af Entreprenørfirmaet Ollerup A/S tilbage i oktober har Munck Forsyningsledninger a/s oprustet på anlægskompetencerne. Dét giver både bedre og flere muligheder for elevforløb.

->  Se alle nyheder