Munck Forsyningsledninger

Forsyningsledninger område 9 og 10 Slagelse Midtby, Kloakentreprisen

Udskiftning af forsyningsledninger område 9 og 10

Nærværende projekt er den 1 etape i udbygningsplanen som er planlagt udført i perioden maj 2016 til november 2017. Område 9 er parcelhusområder fordelt på 3 veje, hvor der udføres renovering af kloak i et enkelt vejområde. Område 10 er et område på ca. 12 veje med såvel almennyttige boliger som parcelhuse. Kloak anlægget er i dag hovedsageligt udført som fællesledninger, hvor der skal etableres som separatsystem med en delvis udnyttelse af bestående ledningssystem som planlægges strømpeforet.

Kloakprojektet omfatter i hovedtræk:

  • Ca. 7.000 løbende meter kloakledninger med tilhørende brønde i såvel enkelt som dobbeltgrav med tilhørende reetablering af vejarealet
  • Etablering af ca. 530 regn- og spildevandsstik, inkl. skelbrønde
  • Etablering af ca. 160 stik til vejbrønde, inkl. vejbrønde

Anlægsarbejderne blev udført i et trafikeret bynært område. Med sin lange erfaring og stærke kompetencer inden for trafikafvikling og planlægning af omdirigering, udarbejdede MF udførlige trafik-, afspærrings- og skilteplaner i overensstemmelse med Vejdirektoratets vejregler. Alle nødvendige ensretninger, trafikomlægninger, benyttelse af trafikreguleringslys mv. blev udført efter indhentede tilladelser fra rette myndigheder, såsom den stedlige politimyndighed og Kommunens Park- og Vejafdeling. MF har stået for håndteringen og kontakten til de berørte beboer i området.

Hent pdf

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 05.2016 - 11.2018

Bygherre: SK Spildevand A/S, Torben Kofoed, Lilleøvej 3, 4220 Korsør

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 20.000.000,-

Afdeling: Region Sjælland

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

3

MAJ

En positiv overraskelse i hverdagen

Torsdag d. 2. maj fik vores folk i Munck Forsyningsledninger og Munck Asfalt en positiv overraskelse, da en pendler lagde vejen forbi vores kloaksepareringsprojekt i Skive med et yderst positivt brev og en lækker hjemmebagt kage.

10

APR

Endnu en danmarksmester i Munck Forsyningsledninger a/s

Lørdag den 6. april blev brolæggerelev Sebastian Oliver Lisbjerg fra Munck Forsyningsledninger a/s, sammen med sin makker Sebastian H. Larsen fra Brolæggeren ApS, kåret som Danmarks bedste brolægger ved DM i Skills 2019.

->  Se alle nyheder