Munck Forsyningsledninger

Spildevandskloakering i det åbne land, Odense og Nordfyn

Kloakering af det åbne land og sommerhusområder i Odense og Nordfyns kommuner

Entreprisesum: Gns. kr. 17.500.000,- / år

Siden påbegyndelsen af VandCenter Syds (VCS) kloakering af det åbne land i 2002 har Munck Forsyningsledninger (MF) gennem gentagne vundne rammekontrakter – senest i 2010 – kloakeret over 2100 ejendomme i Odense og Nordfyns kommuner. Rammeaftalerne gælder såvel anlægsarbejder som pumpeleverancer, idet størsteparten af ejendommene er kloakeret tryksat med LPS-systemet.

Foruden ejendomme i det åbne land er der i 2015 kloakeret bl.a. sommerhusområdet ”Storkenhøj” nær Bogense, hvor der var konstateret terrænnært grundvand.

Efter VCSs udpegning og overordnede projektering af ejendomme for kloakering udfører MF detailprojektering samt dimensionering af tryksystemerne, og kundehåndtering foregår i nært samarbejde mellem VCS og MF, idet begge parter deltager i møder med lodsejere for aftale af placering af mini-pumpestationer på matriklerne. Al kundehåndtering under udførelse af arbejderne udføres af MFs erfarne medarbejdere.

I alt er udført tryksat kloakering – med både anlægsarbejder og pumpeleverancer - af 1060 ejendomme i Odense Kommune og 1086 ejendomme i Nordyns Kommune, svarende til i alt næsten 200 km trykledninger.

Hent pdf

Kategori: Tryksat kloakering

Periode: 01.2011 - 12.2018

Bygherre: VandCenter Syd a/s, Dorthe Fynsk Thomsen, tlf.: 63132419, Vandværksvej 7, 5000 Odense C

Entrepriseform: Rammeaftaler (anlægsarbejder og pumpeleverance)

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

3

MAJ

En positiv overraskelse i hverdagen

Torsdag d. 2. maj fik vores folk i Munck Forsyningsledninger og Munck Asfalt en positiv overraskelse, da en pendler lagde vejen forbi vores kloaksepareringsprojekt i Skive med et yderst positivt brev og en lækker hjemmebagt kage.

10

APR

Endnu en danmarksmester i Munck Forsyningsledninger a/s

Lørdag den 6. april blev brolæggerelev Sebastian Oliver Lisbjerg fra Munck Forsyningsledninger a/s, sammen med sin makker Sebastian H. Larsen fra Brolæggeren ApS, kåret som Danmarks bedste brolægger ved DM i Skills 2019.

->  Se alle nyheder