Elkabler

Munck Forsyningsledninger er klar til at føre folketingets store energiaftale om nedlægning af højspændingsmasterne ud i livet.

 

 

Folketinget vedtog i 2008 en omfattende energiaftale der bevirker, at højspændingsmasterne i løbet af de næste 20-40 år skal kabellægges. Samtidig skal transmissionsnettet udbygges til at modtage mere strøm fra vindkraften. 

 

Munck Forsyningsledninger er i stand til at varetage de spændende opgaver med fuld kabellægning af 132 og 152 kV luftledninger.

 

Derudover har vi opgaver med renovering og udskiftning af udslidte anlæg, renovering og udskiftning af master, etablering af nye 10 kV transformerstationer og kabellægning af lavspændingsnettet.

 

 

Vi har såvel rammekontrakter som hoved-, total-, og fagentrepriser på området. Vi udfører traditionel gravning, kabelplov samt kædegravning. Kablerne nedpløjes sammen med dæk- og markeringsbånd samt sporetråd.

 

Alle typer kabler og dimensioner håndterer vi med stor erfaring og ekspertise.

 

Hent faktaark

  Elkabler

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

1

MAJ

Munck skal bygge broer og veje i Ghana

Munck Civil Engineering a/s har indgået kontrakt med Ghana Highway Authority om det Danida-finansierede projekt ’Danida Bridges in Northern Ghana’.

11

APR

Opkøb skaber attraktive elevpladser

Med opkøbet af Entreprenørfirmaet Ollerup A/S tilbage i oktober har Munck Forsyningsledninger a/s oprustet på anlægskompetencerne. Dét giver både bedre og flere muligheder for elevforløb.

->  Se alle nyheder