Elkabler

Munck Forsyningsledninger er klar til at føre folketingets store energiaftale om nedlægning af højspændingsmasterne ud i livet.

 

 

Folketinget vedtog i 2008 en omfattende energiaftale der bevirker, at højspændingsmasterne i løbet af de næste 20-40 år skal kabellægges. Samtidig skal transmissionsnettet udbygges til at modtage mere strøm fra vindkraften. 

 

Munck Forsyningsledninger er i stand til at varetage de spændende opgaver med fuld kabellægning af 132 og 152 kV luftledninger.

 

Derudover har vi opgaver med renovering og udskiftning af udslidte anlæg, renovering og udskiftning af master, etablering af nye 10 kV transformerstationer og kabellægning af lavspændingsnettet.

 

 

Vi har såvel rammekontrakter som hoved-, total-, og fagentrepriser på området. Vi udfører traditionel gravning, kabelplov samt kædegravning. Kablerne nedpløjes sammen med dæk- og markeringsbånd samt sporetråd.

 

Alle typer kabler og dimensioner håndterer vi med stor erfaring og ekspertise.

 

Hent faktaark

  Elkabler

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

19

FEB

Munck Forsyningsledninger indgår nye rammeaftaler om fjernvarme i Århus

Munck Forsyningsledninger a/s kommer ikke til at mangle arbejde i Århus-området de kommende år. Her vil selskabet nemlig være beskæftiget på hele to rammeaftaler for AffaldVarme, Aarhus.

->  Se alle nyheder