Rørsprængning

 

BurstingHead.jpg
DSCN0428.JPG
DSCN0431c.JPG
P1010022.JPG
P1010035.JPG

 

For at minimere antallet af opgravninger udskifter Munck Forsyningsledninger kloak- og vandledninger med forskellige rørsprængningssystemer. På denne måde spares kostbar tid, og generne for trafik og beboere mindskes.

Systemerne til rørspræning inddeles i 2 kategorier:

  • Rørsprængning, som udføres med hydraulisk hammer og wiretræk med spilvogn
  • Bursting, som udføres ved statisk træk og faste stænger med en burster

Fælles for de 2 kategorier er, at eksisterende ledninger kan opdimensioneres – hvor meget afhænger af de lokale forhold, men normalt kan ledningsdimensioner som minimum opgraderes med 2-3 dimensioner ved rørsprængning, mens forøgelser kan være væsentligt større ved udførelse med bursting.

 

På baggrund af, at store, pludselige skybrud er blevet mere almindelige, har Munck Forsyningsledninger udviklet en helt unik metode for bursting, som muliggør store dimensionsforøgelser. Dette muliggøres gennem ”bursting uden jordfortrængning”, hvor vi anvender en åben front.

 

 

Renoform-system garanterer et minimum af opgravninger

Renoform-systemet er blevet udviklet løbende siden starten i 1980'erne, og vi har udskiftet flere hundrede kilometer ledning igennem denne periode. Systemet har for længst vundet indpas hos ledningsejere over hele landet, og vi fortsætter med at udvikle os på området. Vi tilpasser os den enkelte opgave og søger altid den mest skånsomme og miljørigtige løsning.

 

Alt efter behov kan eksisterende ledningsdimensioner gøres større eller mindre. Tilsluttede stik og bundløb i berørte brønde til hovedledningen bliver renoveret let og ubesværet i samme moment. Sliplining, rørsprængning med og uden jordfortrængning og injicering er blot nogle af de metoder, vi anvender i arbejdet med renovering af ledningsnettet.

 

               

 

Renoform er et gennemprøvet system med og uden jordfortrængning. 

RENOFORM ® - system for miljørigtig ledningsrenovering

 

Se video

 

 

Yderligere information

  Hent brochure om Renoform

  Kontrolordning – optagelsesbevis rørsprængning (vand og afløbslednigner)