El - kabellægning

DSC00553.JPG
DSC00567.JPG
Munck Forsyningsledninger.jpg
_MG_5618.jpg
_MG_5670.jpg
_MG_5736.jpg

 

Effektiv kabellægning: Få hjælp til nedgravning af elkabler

Hos Munck Forsyningsledninger er vi specialiseret i jord- og kabelarbejde. Igennem årene har vi, via en række omfattende og varierede projekter, opbygget markedsledende erfaring og ekspertise med at udføre kabellægning sikkert og effektivt.

 

Der er store krav til sikkerhedsforanstaltninger og beskyttelse af ledningerne i forbindelse med etablering af kabler, da de bliver en central del af vores infrastruktur. Dette ansvar tager vi meget alvorligt.

Vi arbejder altid efter principperne i ISO 9001, som Munck Forsyningsledningers kvalitetssikringssystem er opbygget efter.

 

Få hjælp til alle typer kabellægning

Munck Forsyningsledninger varetager alle opgaver med renovering og udskiftning af udslidte anlæg og master. Vi udfører kabellægning af høj- og lavspændingsnet samt etablerer transformerstationer.

 

Vi håndterer alle typer kabler i alle dimensioner – store som små projekter. Opgaverne udføres ved traditionel gravning, pløjning, styret boring samt kædegravning.

 

Førende metoder til kabellægning

Vi sørger for løbende at optimere og udvikle vores processer indenfor kabellægning. Det betyder, at vi kun bruger det bedste udstyr og de førende metoder – uanset projektets størrelse og kompleksitet. 

 

Dermed kan vi sikre effektiv fremdrift på projekterne, ligesom vi minimerer gener for det omkringliggende samfund.

Husk, at du kan gå på opdagelse blandt vores elkabel-referencer, hvis du vil have inspiration til, hvad vi konkret har udført førhen – og også kan hjælpe dig med.  

 

Hvordan kunne en proces for kabellægning se ud?

Herunder beskriver vi en typisk proces for en større opgave indenfor installation af landkabel:

 • Detailprojektering og planlægning, herunder forundersøgelser og indhentning af tilladelser
 • Jordarbejde i forbindelse med etablering af kabelgrave
 • Udførelse af krydsninger ved styret underboring
 • Etablering af kabelgrav som åben grav samt rør i åben grav i vådområder
 • Planlægning og udførelse af kabeltræk, herunder lægning af dækplader og advarselsnet
 • Håndtering og beskyttelse af krydsende ledninger og rørføringer herunder også dræn
 • Håndtering af overfladevand og grundvand
 • Dokumentation og kvalitetssikring af hele projektet
 • Koordinering med bl.a. kabelleverandør, kabeltransportør og kørepladeleverandør

Husk, at dette blot er et eksempel på en proces. Alle opgaver varierer i natur og vil derfor muligvis afvige fra ovenstående.

 

Hvordan tilgår vi nedgravning af elkabler?

Når det kommer til nedgravning af elkabler i jord, involverer opgaven normalt følgende trin:

 • Identificering af det nøjagtige område til nedgravning af kabler, herunder bestemmelse af det optimale tracé for kablerne.
 • Derefter graver vi renden eller grøften, hvor kablerne skal placeres.
 • Når renden eller grøften er blevet gravet, lægger vi elkablerne på plads i overensstemmelse med de gældende standarder og krav til sikkerhed og installation.
 • Når kablerne er lagt, vil entreprenøren udføre nødvendige afslutningsarbejder som f.eks. omkringfyldning, opdækning samt færdig reetablering af evt. overfladebelægning

Vi sørger også for levering af godkendt kabelsand, så kablerne beskyttes mekanisk, og varmen bortledes.

 

Pris på nedgravning af elkabler

Udregningen af prisen for nedgravning af elkabler kan variere afhængigt af flere faktorer, herunder bl.a.:

 • projektets omfang og sværhedsgrad
 • kabellængde
 • jordbundsforhold

Du er altid velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud på nedgravning af kabler.

 

Vi fører folketingets energiaftale om nedlægning af højspændingsmasterne ud i livet

Folketinget vedtog i 2008 en omfattende energiaftale, der bevirker, at højspændingsmasterne i løbet af de næste 20-40 år skal kabellægges.

 

Samtidig skal transmissionsnettet udbygges til at modtage mere strøm fra vindkraften. Munck Forsyningsledninger har udført flere af disse spændende opgaver med kabellægning af 132 og 152 kV luftledninger.

 

Husk, at du altid er velkommen til at kontakte os for professionel rådgivning, når det kommer til elinstallation og kabellægning.

 

Hent faktaark om elkabler

  Elkabler