No-dig – opgravningsfri renovering af ledninger og rør

Foto Rørsprængning 1.JPG
Foto Rørsprængning 2.JPG
munck 4.jpg
_DSC0673.jpg

 

Munck Forsyningsledninger a/s er blandt de mest erfarne virksomheder indenfor opgravningsfri etablering og renovering af de fleste rør- og ledningssystemer.

 

Metoderne hertil kaldes samlet for no-dig.

 

På denne side præsenterer vi de vigtigste fordele, vores egen tilgang til metoderne, samt de vigtigste metoder under begrebet no-dig.

 

Hvad er no-dig, og hvad er fordelene? 

No-dig er et paraplybegreb for de renoveringer af rør eller ledningssystemer, der ikke kræver opgravning af jord. I stedet bruges boringsmetoder som f.eks. bursting og styret underboring.

 

Fordelen ved no-dig er derfor, at opgravningerne minimeres. Det betyder, at miljøfølsomme områder skånes, trafikgener mindskes mærkbart og udførelsesperioden reduceres.

 

Det har den store fordel, at beboere og erhvervsdrivende oplever langt færre gener ved arbejderne.

 

Hvilke metoder bruger vi inden for no-dig? 

Blandt landets første firmaer introducerede vi allerede i 1986 vores eget rørsprængningssystem, som vi gennem årene har udviklet løbende ved en række innovative tiltag.

 

I dag råder Munck Forsyningsledninger a/s således både over omfattende know-how og udstyr - bl.a. spilbiler og pipebursting med burstere - til udførelse af rørsprængning.

 

På samme vis har vi som nogle af de første siden midten af 1990’erne udført styret boring - og er i dag blandt landets førende inden for denne type specialopgaver. 

 

Vi udfører alle typer horisontale boringer op til dim. ø1000mm i en rækkevidde på op til 800 meter under normale forhold. Systemet kan bruges til næsten alle danske jordarter.  

 

Elektrisk pipeburstning giver grønnere arbejdsprocesser og bedre arbejdsmiljø

 

Pipeburstning kan nu udføres elektrisk, hvilket er betydeligt mere miljø- og arbejdsmiljøvenligt end tidligere kendte metoder.

 

Ved brug af elektrisk pipeburstning reduceres støj- og CO2 udledning - samtidig med, at der bevares en økonomisk fordelagtig arbejdsproces.

 

Du kan høre mere om elektrisk pipeburstning i nedenstående film, hvor Søren Nielsen, medindehaver af Scandinavian No-Dig Centre, viser metoden frem på en opgave for Munck Forsyningsledninger.

 

 

No-dig kontrolordning

 

Munck Forsyningsledninger er tilsluttet kontrolordningerne for såvel ”Rørsprængning” som ”Styret underboring” – se optagelsesbeviser og deklarationer ved at følge links ovenfor til de 2 No-dig metoder.

 

Brug for tilbud på no-dig opgave?

 

Ønsker du yderligere information om No-dig i Munck Forsyningsledninger, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Svend Blichfeld på mail: svb@munck.dk eller tlf.: 2124 5149.