LAR - lokal afledning af regnvand

Munck Forsyningsledninger har mange års erfaringer med etablering af løsninger med LAR – lokal afledning af regnvand.

 

Begrebet LAR har været kendt i Danmark siden starten af 1990’erne. Det dækker over et princip for håndtering af regnvand, hvor de traditionelle lukkede rørsystemer suppleres med, eller erstattes af, teknikker til Lokal Afledning af Regnvand.

 

LAR-teknikkerne baserer sig primært på forsinkelse og nedsivning, f.eks. ved etablering af faskiner eller permeable belægninger og tilpasning af veje med grønne arealer med regnbede. Etablering af LAR giver også mulighed for at rense vandet, ligesom løsningen rummer gode muligheder for at udnytte regnvandet på overfladen – en løsning som også indebærer nye perspektiver i byområders visuelle og rekreative miljø.

 

 

Vil du høre mere om, hvad vi kan tilbyde inden for LAR, er du velkommen til at kontakte os.