Kloakering af kolonihaver og sommerhuse

Der er i de seneste år sat forøget fokus på forureningsrisikoen af grundvandet fra kolonihaver og sommerhusområder, hvor den manglende kloakering resulterer i uønsket nedsivning af spildevand.

 

Munck har et gennemprøvet og miljørigtigt system til løsning af problemstillingen: Tryksat kloakering med LPS-systemet, som sikrer, at alt spildevand bringes gennem tætte ledningsanlæg til rensningsanlæg.

 

   

 

For kolonihaver er der ydermere det perspektiv, at traditionel kloakering ved gravitation ofte indebærer, at haveforeningen og de enkelte lodder i anlægsfasen bliver ufremkommelig – veje, stier, hække og havelodder lider store skader ved opgravningsløsning.

 

Munck har med stor succes kloakeret adskillige kolonihave-foreninger med vort LPS-system ved anvendelse af stor grad af styret boring, hvorved opgravninger holdes på et minimum. Ofte etableres nyt frostfrit drikkevands-system samtidig med spildevandskloakeringen – alt sammen uden de store gravegener.

 

Nominering til Årets No-Dig pris 2009

 

  Se nominering

 

Referencer fra Munck Forsyningsledninger

Nyheder fra Munck Forsyningsledninger

23

JAN

Munck Gruppen øger omsætningen – og ser fremad efter hårde år i Island

Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 18/19 øget sin omsætning til 2,25 mia. DKK, hvilket er ca. 10 % højere end året før. Koncernens resultat ender på 15 mio. DKK før skat.

18

DEC

Munck Forsyningsledninger deltog i 'Praktisk No-Digger-Dag 2019'

Som et led i at udbrede kendskabet til No-Dig-løsninger, og derigennem forhåbentlig tiltrække nye kvalificerede kollegaer, har Munck Forsyningsledninger deltaget i dagsarrangement ’Praktisk No-Digger-Dag 2019’ på EUC i Køge.

->  Se alle nyheder