Pløjning og kædegravning

 
IMG_0444.jpg
IMG_0446.jpg
IMG_1530.jpg
IMG_1532.jpg
IMG_1534.jpg
IMG_1535.jpg
MG_1752.jpg
MG_1805.jpg
uDSCN1724.JPG

 

Nedpløjning og kædegravning - hurtige og effektive metoder

 

Når rørledninger og kabler skal lægges i jorden i det åbne land og i rabatter langs veje, er det ikke nødvendigt at ødelægge overfladestrukturen og skæmme omgivelserne ved brug af traditionelle opgravningsmetoder. De kan nemlig med fordel ofte pløjes/kædegraves ned i jorden i de ønskede kabeldybder.

 

Munck Forsyningsledninger har mange års erfaring i at pløje og kædegrave forskellige typer kabler og ledninger i jorden. Vi har egne maskiner til rådighed og bruger dem, så snart terræn og jorbund tillader det.

 

Nedpløjningen / kædegravningen giver en hurtig og problemfri arbejdsproces samt en økonomisk gevinst, der ikke kan opnås ved traditionelle gravemetoder, og med vores rutine sikres god kvalitet hver gang.

 

Metoderne giver mulighed for, at dækbånd, dækplader og advarselsbånd over kabler og rørledninger kan lægges i ad én arbejdsgang, ligesom det også er muligt at nedlægge flere kabler og rør i samme arbejdsgang. 

 

 

Hent faktaark

  Pløjning og kædegravning