GPS-teknologi

Udklip, 3D model vold.PNG
Udklip, Nymølle.PNG
Udklip, vejmodel.PNG

 

Munck Forsyningsledninger anvender GPS-teknologi til  op- og indmåling, afsætning og udgravning på langt de fleste projekter.

 

Teknologien anvendes i forbindelse med den tekniske detailplanlægning, mængdeberegning, prissætning, kvalitetssikring, efterdokumentation og meget mere.

 

Med GPS-teknologi kan vi:

 • måle as build. Dertil har vi standard-kodeliste til kloakering for brug til dandas i forhold til kloakarbejde
 • indmåle terræn og eksisterende anlæg
 • foretage afsætning af anlæg
 • udføre indmåling og afsætning af forsyningsanlæg - eksisterende som nye
 • designe 3D-modeller, der lægges direkte ud i vores gravemaskiner. Alle vores større gravemaskiner har installeret GPS-system.

 

Vores tekniske designere anvender programmer som for eksempel:

 

Power Civil V8i, som anvendes til:

 • Projekttering og udarbejdelse af tegningsmateriale på mindre anlægsprojekter
 • 2- og 3D-modellerering af projektfiler
 • Konvertering af DGN, DWG, DXF og andre CAD-formater til terrænmodeller, linje og koordinatfiler, som bruges af vores håndholdte Leica GPS og 3D-maskinstyringssystenerne til vores gravemaskiner
 • Modtagelse af indmålte data fra byggepladserne via gravemaskiner og håndholdt GPS
 • Udarbejdelse af KS-materiale, volumenberegning til mængdekontrol samt konvertering mellem landskoordinationssystemer.
 • Programmet har GIS kortmateriale til baggrundskort

Icon Office, som anvendes til:

 • Konvertering af DWQ, DXF, DXF og andre CAD-formater til terrænmodeller, linje og koordinatfiler, som kan bruges af vores håndholdte Leica GPS og 3D-maskinsystringssystemerne til vores gravemaskiner
 • Udtræk af koordinatlister, volumenberegning og 3D terrænmodellering

 

Vi indmåler primært i det europæiske referencesystem (system 32) ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989), som er det grundlæggende 3-dimensionale referencesystem til kortlægning i Danmark. Derudover indmåles i DKTM 1, 2, 3 og 4 samt system 34 (Jylland og Sjælland).