Asfaltarbejde på Lillebælt

4. april 2013  |  Munck Asfalt

På den Nye Lillebæltsbro har vi vundet renoveringen af nordsiden. Projektet udføres i perioden 15. april til 24. juli, hvor trafikken forlægges til sydsiden.

 

Der skal affræses asfalt, nedbrydes beton og repareres støbeasfalt og fugtisolering. Herefter skal der udlægges 4.500 tons asfalt og 2.500 meter bitumenfuger.

Se flere nyheder