Munck Gruppen runder 2 mia.

4. januar 2018  |  

Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 16/17 realiseret en omsætning på godt 2 mia. DKK, hvilket er en betydelig stigning i forhold til sidste år. Tilpasninger i tilkøbte selskaber og afvikling af tabsgivende projekter trækker resultatet ned, så koncernens resultat før skat ender på 38 mio. DKK.

I januar 2017 blev Munck Gruppen A/S et selskab rigere, da det islandske entreprenørselskab LNS SAGA blev opkøbt og ved samme lejlighed skiftede navn til Munck Íslandi Ehf. Det har i det hele taget været et begivenhedsrigt år for den vækstende entreprenørvirksomhed, hvor adm. direktør, Hans Christian Munck, glæder sig over udviklingen: 

 

Købet af det islandske entreprenørselskab har i sig selv øget vores samlede aktivitetsniveau betragteligt, og sammen med opkøbet af Entreprenørfirmaet Ollerup i efteråret og vores deltagelse i Odense Letbane vil der ske yderligere forøgelse af aktiviteten i de kommende år. Vi mener at stå godt rustet til den videre udvikling af Munck Gruppen og er klar over, at der med nye opgaver følger høje krav til løbende organisationsudvikling og investering i nyt udstyr,” udtaler han.

 

Satsning på international infrastruktur

Det nye selskab, Munck Íslandi, har i det netop afsluttede regnskabsår haft et højt aktivitetsniveau med større infrastrukturprojekter og byggeopgaver i både Norge og Island. Som forventet har der været økonomiske udfordringer i forbindelse med overtagelse og afvikling af selskabets igangværende projekter, hvilket har påvirket selskabets og Munck Gruppens samlede resultat i negativ retning. Da den islandske økonomi er inde i en positiv udvikling, og der forventes en god aktivitet i de kommende år, betragtes købet dog som en langsigtet investering.

 

Også Munck Civil Engineering a/s har udført større, internationale projekter. Selskabet har haft aktiviteter i både Grønland og Færøerne og har desuden indgået konsortium med udenlandske entreprenører omkring etablering af Odense Letbane. Aktiviteten har været på niveau med tidligere år, og resultatet er tilfredsstillende.

 

Aktiviteterne i Polen stiger, og resultatet er forbedret - men endnu ikke tilfredsstillende.

 

Det er vores strategi fortsat at øge aktiviteten i Munck Gruppen, hvor vi gerne vil deltage i større infrastrukturprojekter i både Danmark og i udlandet. Vi har bl.a. netop afgivet tilbud på et Danida-støttet Vej- og Broprojekt i Ghana, som vi endnu ikke kender udfaldet på,” udtaler administrerende direktør Hans Christian Munck.

 

 

En status fra de danske selskaber

Aktiviteten i Munck Asfalt A/S har været på niveau med sidste år, og resultatet, som har været noget faldende som følge af et ekstremt konkurrencepræget marked, anses som tilfredsstillende.

 

Munck Forsyningsledninger A/S har haft lavere aktivitet og også et væsentligt lavere resultat end sidste år. Dette skyldes hovedsageligt afvikling af enkelte tabsgivende projekter, som har kørt over flere år. Trods den umiddelbare nedgang besidder selskabet en god ordrebeholdning og vil i den kommende tid specielt øge aktiviteterne inden for kloakarbejde efter købet af Entreprenørfirmaet Ollerup A/S.

 

Havnebygningsfirmaet Munck Havne & Anlæg A/S har øget aktivitetsniveauet væsentligt i dette regnskabsår, hvor også den hidtil største omsætning er realiseret. Resultatet er forbedret væsentligt i forhold til sidste år, men ligger dog fortsat under et tilfredsstillende niveau. Ordrebeholdningen ved indgangen til det nye år er høj, og der forventes en fortsat forbedring af resultat og omsætning.

 

Munck Gruppen beskæftiger ved årsskiftet samlet set ca. 1500 medarbejdere.

 

CSR og arbejdsmiljø – en topprioritet i Munck

I Munck Gruppen arbejdes der konstant med uddannelse af medarbejdere og forbedring af arbejdsmiljøet. Som en del af koncernens CSR-politik oprettes hvert år et stort antal praktikpladser, arbejdsprøvninger og særlige ansættelser, ligesom der arbejdes positivt og konkret på integration af flygtninge med asyl.

 

På arbejdsmiljøområdet er det igen i år lykkedes at nedbringe antallet af arbejdsulykker betragteligt. I Munck Asfalt er vi for eksempel helt nede på en ulykkesfrekvens tæt på 0, hvilket er næsten uhørt lavt. Den positive udvikling er resultatet af en meget dedikeret indsats fra både medarbejdere og ledelse,” udtaler Hans Christian Munck.

 

Munck Gruppen ønsker at tage medansvar for uddannelse af næste generation, og derfor ansættes hvert år både asfaltelever, kontorelever, anlægsstruktørelever, procesoperatørelever, entreprenørmaskineelever og EGU-elever. Det samlede antal elever, som er beskæftiget i Munck Gruppens selskaber, stiger år for år, og en stor del af de unge mennesker fastansættes efter endt læretid.

 

Se flere nyheder