Munck Forsyningsledninger byder velkommen til 6 nye praktikanter

2. april 2019  |  

Hos Munck har vi stor interesse i rekruttering af kompetent arbejdskraft. Eftersom vi hylder mangfoldighed, har vi længe haft et tæt samarbejde med kommunerne vedr. tilknytning af praktikanter med anden etnisk baggrund. Indsatsen har nu resulteret i, at vi i Munck Forsyningsledninger a/s (MF) netop har budt velkommen til 6 nye praktikanter.

 

Vi starter med at skrue tiden tilbage til november 2018, hvor MF, i samarbejde med Jobcenter Nyborg, afholdte præsentationsdag for potentielle praktikansøgere - primært borgere med anden etnisk baggrund. Præsentationen, som fandt sted på MF’s kontor i Odense, introducerede de fremmødte for selskabets forskellige projekter og arbejdsopgaver. Derudover var der naturligvis rig mulighed for at stille spørgsmål, som foregik på både dansk, engelsk og arabisk.

 

Efter en hyggelig og vellykket dag, blev der efterfølgende udvalgt 10 potentielle kandidater, som alle havde vist interesse i en praktikplads hos MF. Disse har efterfølgende været på relevante kurser i løbet af vinteren - herunder kursus i dansk, hvori der indgik fagtermer fra entreprenørverdenen.

 

Efter endt kursusforløb, blev hver af de 10 kandidater inviteret til at møde udvalgte formænd fra MF, hvor alle parter kunne se hinanden an og stille spørgsmål. Møderne foregik sammen med konsulenter fra Jobcenter Nyborg, og resulterede i sidste ende med, at vi den 25. marts kunne byde velkommen til 6 nye praktikanter med anden etnisk baggrund.

 

”Det har været et længere, men meget positivt forløb, eftersom alle har udvist stor ildhu og interesse for projektet, fra start til slut”.

 

/Svend Blichfeld, afdelingschef MF 

     

 

Se flere nyheder