Langmarksvej

27. november 2019  |  

Munck Forsyningsledninger - Jylland afd. 440 - er lige nu i gang med at udføre en transmissionsledning for Fjernevarme Horsens.

 

Ledningen, der strækker sig 3,5 km, skal undervejs krydse Bygholm Å ved udmundingen til Horsens Fjord. Krydsningen var planlagt som en styret underboring, hvilket desværre mislykkedes på grund af meget svære jordbundsforhold. 

 

I stedet udtænkte projektledelsen, i samarbejde med Fjernvarme Horsens, en alternativ løsning, hvor røret blev gravet tværs gennem åen. Med hjælp fra Munck Havne og Anlæg blev det 47 meter lange rør gravet 2,5 meter ned under åen og derefter dækket til igen. Det krævede en 6 meter bred udgravning og ekstra 14 ton svejst på røret som opdriftssikring. 

 

Hele operationen, som var planlagt ned til mindste detalje, lykkedes til fulde. Nu ligger det 21 tons tunge rør godt begravet under åen. En speciel og udfordrende opgave at skulle udføre. En stor ros skal lyde til alle involverede.

Se flere nyheder